กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชน รับชม เอ็นบีที เวิลด์ [NBT WORLD] (ศสช./ข่าว)

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๘
               เอ็นบีที เวิลด์ [NBT WORLD] ช่องข่าวภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง สถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม โดยสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและเตรียมรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งเจาะกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักในประเทศไทย ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมหาศาล
               นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ หรือ NNT มีที่มาจากการควบรวมกองข่าวในประเทศ และกองข่าวต่างประเทศ ของ กรมประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกัน โดยกำหนดสถานะเป็นสำนักข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมาจัดตั้งขึ้น เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นสำคัญ
               ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดการแปรรูปองค์กร โดยแยกสายงานข่าววิทยุ ออกไปเป็นหน่วยงานของ สวท. และแยกสายงานข่าวโทรทัศน์ ออกไปเป็นหน่วยงานของ สทท. ส่วนสำนักข่าว ปัจจุบันยังคงมีหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประเภทอื่นของกรมประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์สำนักข่าว และสถานีโทรทัศน์เอ็นเอ็นทีนิวส์ รวมถึงเอ็นบีที เวิลด์ [NBT WORLD] เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลต่อไป
               รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชน รับชมโทรทัศน์ข่าวสารภาคภาษาอังกฤษ [NBT WORLD] ตามช่องทางต่อไปนี้ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ – วันพุธ เวลา ๐๑.๐๕ – ๐๔.๓๐ น. วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา ๐๑.๐๕ – ๐๔.๐๐ น. วันเสาร์ เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๐๑.๐๕ – ๐๔.๐๐ น.
               ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง [NBT WORLD] ได้แก่ ช่องดาวเทียมไทยคม ๖ ระบบ C-Band ที่ความถี่ : ๔๑๔๔.๐ MHz. Symbolrate : ๒.๕๓ Mb/s. Polarization : Horizontal (H) และรับผ่านกล่องสัญญาณ** GMM Z ช่อง ๒๐๒ PSI ช่อง ๒๗๒ DTV ช่อง ๑๖๖ IPM ช่อง ๔๐๔ Leotech ช่อง ๑๕๕ นอกจากนี้สามารถรับชมผ่านสื่อ New Media ๔ ช่องทาง ได้แก่ ๑. โทรศัพท์มือถือ Application NBT WORLD ทั้งระบบ iOS และ Android ๒. ผ่าน website ที่ http://thainews.prd.go.th/centerweb/newsen/main ๓. Youtube ช่อง NBT WORLD ๔. ผ่านทาง Facebook.com/nntnews
 
** ข้อมูล OTA ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ชมสามารถตรวจสอบเลขช่องได้จากผู้ให้บริการ
 
พุทธรัฐ ภาพ/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode