กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกิน 80 บาท

                 จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการหามาตรการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ 11/2558 ห้ามจำหน่ายเกิน 80 บาท และขายแบบรวมชุดตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป   

                วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายสรุชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น  และคณะกรรมการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการหามาตรการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ 11/2558 เรื่องมาตรการการแก้ปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติหนาที่สำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคู่ละ 80 บาท ห้ามนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายแบบรวมชุดตามมาตรา 39  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพิจารณาบอกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายกรณีจำหน่ายแบบรวมชุด โดยจังหวัดกำกับดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ พร้อมตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้ค้าสลากตามโควตามีตัวตนอยู่จริง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 จังหวัดจึงประชุมคณะกรรรมการเพื่อซักซ้อมแนวทางตามคำสั่งคสช.  และจังหวัดต้องจัดชุดป้องปรามตรวจสอบแนะนำ และติดตาม ชุดปราบปรามจับกุม ชุดปฏิบัติการในระดับระดับพื้นที่ ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2101/ 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 มติที่ประชุมฝากประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลากไม่เกิน 80 บาท และรวมชุดขาย ให้อำเภอรายงานจำนวนตัวเลขการตรวจแนะนำ  การดำเนินคดี (ถ้ามี) ทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันจังหวัดจะสรุปนำเสนอคสช.ต่อไป ส่วนการขายเร่สามารถทำได้ และการรวมชุดขายมีความผิดเฉพาะตัวแทนจำหน่าย เท่านั้น และคงไม่มีใครทำเพราะรวมชุดแล้วขายไม่เกิน 80 บาท เหมือนกัน และโคว้ต้า 5 เล่มคู่ เลขก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว  จังหวัดขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ในการป้องปรามแนะนำ มากกว่าการจับกุม ในจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 จังหวัดจะออกตรวจการจำหน่ายที่บริเวณปั้มน้ำมัน ถนนมะลิวัลย์  ชุดป้องปรามและชุดปราบปรามต้องทำงานบูรณาการกัน ในการทำงาน  ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาหรือสลากและรวมชุด รวมช่วยแจ้งเบาะแสผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา หรือจำหน่ายสลากแบบรวมชุด

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode