กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร

วันที่ 24 ส.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอุไรวรรณ รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีว่า มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับผู้พิการ หลักสูตรละ ๖ เดือน รวมเป็น ๑ ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้พิการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ และขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี หรือส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ๗๘/๑๗ หมู่ ๑ ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๒-๒๘๙๘ , ๐-๒๙๖๒-๓๗๓๘ โทรสาร ๐-๒๕๘๒-๒๘๙๗เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode