กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2558

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 )
 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

                   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในเบื้องต้นเตรียมความพร้อมรับมือในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

                  นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยศูนย์ ปภ.เขต 6 ให้การสนับสนุน รถยนต์เครื่องสูบน้ำระยะไกล โดยสูบน้ำจากหนองคำนางปุ่ม ไปเติมที่สระน้ำหนองคำสะทด บ่อผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3และ หมู่ที่ 11 บ้านคำนางปุ่ม ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในเบื้องต้น และเป็นการเพิ่มน้ำประปาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 300 ครัวเรือน ประมาณ 1,000 คน    ซึ่งกระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดไม่ประมาท เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 ชี้ แนวโน้มภัยแล้ง-ภาวะฝนทิ้งช่วง อาจเกิดเร็ว ยาวนาน รุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการ . ด้านการเตรียมการให้จัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง  ด้านการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งให้จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงและที่สำคัญต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างไรก็ดี แม้ว่าขณะนี้ในบางพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตก แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode