กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การส่งนำ้เพื่อการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2558

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 )
 

การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2558

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายกำหนดการการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2558 ขอให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานช่วยกันขุดลอกและทำความสะอาดคูน้ำในพื้นที่รับน้ำของเกษตรกรให้อยู่ในสภาพพร้อม

              นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยใกล้ฤดูทำนาปีของเกษตรกร ในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ประกอบกับขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ณ 26 พฤษภาคาคม 2558 มีปริมาณ 842,970 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.67 ของความจุเก็บกักสูงสุดเป็นน้ำใช้การได้ 261.300 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เมื้อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 กำหนดเริ่มส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2558 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ขอให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานช่วยกันขุดลอกและทำความสะอาดคูน้ำในพื้นที่รับน้ำของเกษตรกรให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับน้ำและให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งน้ำ  โครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องหากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติและปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้อยจนไม่สามารถส่งน้ำให้ได้ อาจเป็นเหตุให้ต้องหยุดส่งน้ำให้เกษตรกรชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด และติดตามสถานการณ์น้ำจากเว็ปไซด์ www.nogwai.net

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

โดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode