กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเวทีวิชาการสำนักงานเศรษบกิจการคลังรองรับพรบ.การเงินการคลังภาครัฐ

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 )
 

การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรองรับพรบ.การเงินการคลังของรัฐขยายบทบาทสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3

             สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรองรับพรบ.การเงินการคลังของรัฐอีสานบ้านเฮา ก้าวทันเศรษฐกิจไทยขยายบทบาทสุ่ภูมิภาค ส.ศ.ค.สัญจรครั้งที่ 3 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลการคลัง

            วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง( FPO Forum ) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประกาศใช้พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐพศ...อีสานบ้านเฮา ก้าวทันเศรษฐกิจไทย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุนกล่าวว่าเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของภูมิภาค ศูนย์กลางการศึกษา การค้า การลงทุน การคมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประกาศใช้พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐพ.ศ... รับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจ ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจมหาภาคและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและยั่งยืน ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การให้สินเชื่อ NANO Finance กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มได้  โดยโครงการ( FPO Forum ) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ปีละ 4 ครั้งตามภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและ พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ จะช่วยสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลการคลังของภาคสาธารณ มีการเสวนาเรื่อง อีสานบ้านเฮา ก้าวทันเศรษฐกิจไทย ดร.ภาณุทัต สัชฌะไชย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน ร่วมเสวนา มีผู้เข้าร่วม 300 คน

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode