กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 )
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

*****************

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Day Care ผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 2  กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น. และกำหนดเปิดซอง

ใบเสนอราคา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์

การยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ

ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที8 -18 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.45 -16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 251 7853-6 ต่อ 1608, 1609 ในวันและเวลาราชการ 

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode