กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ผนึกกำลัง สพป.เลย 1, 2 และ 3 จัดงาน “นวัตกรรมล้ำค่า การศึกษาไทเลย”

วันที่ 23 ส.ค. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จัดงาน "นวัตกรรมล้ำค่า การศึกษาไทเลย” ปีงบประมาณ 2554 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
 
 
เมื่อวันนี้ (23 สิงหาคม 2554) นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมล้ำค่า การศึกษาไทเลย” ปีงบประมาณ 2554 ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมในพิธีเปิดงานอย่างล้นหลาม
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีเครือข่ายครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน Best Practice จึงร่วมกันจัดงาน "นวัตกรรมล้ำค่า การศึกษาไทเลย” ปีงบประมาณ 2554
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะขีดความสามารถที่สูงขึ้นในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
 
และต้องขอขอบคุณโรงเรียนเลยพิทยาคม ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงาน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน และต้องขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงานและร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายสมเจษฎ์ กล่าวในตอนท้าย(กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว)
..........................................
ลิงค์ชมภาพข่าวที่เว็บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/10592  เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode