กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558

วันที่ 2 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)
 

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558


วันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 1,987 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งวันวิสาขบูชา นับเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นศิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก


สำหรับการจัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานความดีงามในวิถีของชาวพุทธ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวัน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมยาตราและเวียนเทียน โดยมีผู้นำชาวพุทธนานาชาติเดินทางมาร่วมพิธี ที่ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล การบำเพ็ญกุศลทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน พิธีเวียนเทียน พิธีถวายผ้าป่า และในวันนี้ (1 มิถุนายน 2558) เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพิธีเวียนเทียน และพิธีถวายผ้าป่า เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ต่อด้วยการบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode