กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการ

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 958 คน)
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการ
              ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงให้กองสวัสดิการสังคม
จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองทอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองฯสุขุม อินแดง
รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการระหว่างผู้พิการด้วยกันและหน่วยงานของท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๒๐ คน.
 
******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode