กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 27 พ.ค. 2558 )
 

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 อีกทั้งมอบกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ผัก มอบพันธุ์ปลา แก่ตัวแทนเกษตรกร และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ จากนั้นได้เยี่ยมชมการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางการศึกษา อำเภอกำแพงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรตำบลห้วยหมอนทอง และจากตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า 500 คน
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode