กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 647 คน)
 
ชลบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น3 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งนับเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ในการดูแลเด็กและเยาวชน และกระทบต่อคุณภาพของประชากรในอนาคต จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 1 – 3 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชลบุรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมระดับจังหวัดชลบุรี พัฒนาแกนนำเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ และมีทักษะในการป้องกันตนเองอีกด้วย

สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ ในช่วงเช้าเป็นการจัดเสวนา ในหัวข้อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในสถานการณ์ปัจจุบัน สถิติจำนวน สาเหตุปัจจัย แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา มีผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนา และมีผู้ดำเนินรายการโดยนางสาวจันจิรา ไทยปัณฑิตย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิ์การ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และพิจารณาทำแผนปฏิบัติการฯ ตามประเด็นดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์การสำรวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามผลดำเนินการต่อไป
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode