กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 445 คน)
 

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับในที่ประชุมนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบหลายเรื่อง สำหรับเรื่องเป็นการขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เป็นจำนวน 11,758,628.89 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้นำส่งเงินจำนวนดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องต่อมานายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการรื้อถอนอาคารผิด พระราชบัญญัติควบคุมอาคารของ บริษัทจอมเทียน ฮอลิเดย์ จำกัด กรณีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น แต่สร้าง 13 ชั้น ขณะนี้ได้ติดตามตัวมาดำเนินคดี จากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรวจศึกษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรี โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบๆ หอพระพุทธสิหิงค์ ในเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีพัฒนาศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรี จากนั้นเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณจำนวน 48 ตำบล 101 โครงการ เป็นเงิน 43,114,371 บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 16,507,803 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.29 นอกจากนี้เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานมหกรรมบอนไซและไม้ประดับจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิตสับปะรด และสุดท้ายการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในสถานประกอบการ สถานบันเทิง และเรือประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่พันเอกทัศไนย ประทุมทอง นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 14 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี แทนพลตรี รณกร ดุลยรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ต่อด้วยนายพิชิต นิลทองคำ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดชลบุรี และสุดท้ายนางสาวปริยา เธียรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี แทนนางอุไรวรรณ น้อยคำยาง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode