กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเตรียมขนย้ายสิ่งของและหยุดการเรียนการสอน หากเกิดเหตุอุทกภัย

วันที่ 23 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 693 คน)
 
ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอวาริน
ชำราบ และอำเภอสว่างวีรวงศ์ ซึ่งมีโรงเรียนเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจำนวน 16 แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ไหลเข้าท่วมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเก ิดขึ้น ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงเตรียมอพยพนักเรียน ขนย้ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินของทางราชการไปไว้ในที่ปลอดภัยให้ทันเวลาและสามารถหยุดการเรียนการสอนได้ทันที เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
ในขณะเดียวกัน ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มสูงขึ้น ทำให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง
******************************************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข. 2 รายงาน / 21 ส.ค.54เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode