กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 566 คน)
 
ราชภัฏโคราช จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 
           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสอบสัมภาษณ์และวัดทักษะความสามารถ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จากการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558 เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ และวัดทักษะความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 3,541 คน โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.nrru.ac.th และที่ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก จะเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 2,407 คน
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode