กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 530 คน)
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน
 
                วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน โดยอำเภอสามพรานได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพิ่มความรู้ความตระหนักในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ตลอดจนลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและไม่ให้มีการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม , การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , แนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของจังหวัดนครปฐม , การให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธศึกษา , การฝึกยุทธวิธี , การตั้งจุดตรวจจุดสกัด , การปิดล้อมตรวจค้น และหลักการใช้อาวุธที่ถูกวิธี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสามพราน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
 
************
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode