กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1

วันที่ 22 พ.ค. 2558 )
 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสืออัชสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้สโลแกน "วิถีสามพราน สร้างสรรค์กำลังใจ ก้าวไปอย่างพอเพียง” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และการฝึกอาชีพหลังการบำบัดรักษา ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดเสมือนเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูในระบบสมัครใจเป็นหลัก จัดให้มีการบำบัดรักษาที่เหมาะสม
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ได้กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 4 รุ่น โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 400 คน ในส่วนของการดำเนินงานในรุ่นที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอสามพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตลอดทั้ง 9 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
 

 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode