กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 762 คน)
 

ชลบุรี จัดการประชุมนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด

จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก โดยนำนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากากรจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงื่อนไขสัญญา จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปโดยเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการปรับจำนวนสลากให้กับตัวแทนรายย่อยบุคคลทั่วไป และคนพิการ หลังจากที่ครบกำหนดอายุสัญญา 2 ปี ในงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะปรับจำนวนสลากของตัวแทนจำหน่ายรายเดิมของจังหวัดและคลังจังหวัดใหม่ ให้ทุกรายได้รับสลากรายละ 5 เล่มคู่ (เล่มละ 8,000 บาท) ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และสลากที่เหลือจาการปรับลดจะนำมาจัดสรรให้กับบัญชีสำรองตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ส่วนสลากคนพิการรายย่อยที่รับจากจังหวัดรายละ 3 เล่มคู่ ให้รับเช่นเดิม การจ่ายสลากให้แก่สมาคมคนพิการ มูลนิธิ และองค์กร สำนักงานสลากฯ จะให้สมาคม มูลนิธิ และองค์กร ที่จดทะเบียนไว้ในจังหวัดใดให้ไปรับสลากที่จังหวัดนั้น ยกเลิกบัญชีสำรองของจังหวัดและคลังจังหวัดและให้ใช้บัญชีสำรองของสำนักงานสลากฯ แทน ให้จำหน่ายสลากตามราคาฉบับละ 80 บาท และสถานที่แจ้งไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา กำหนดอายุสัญญา ตั้งแต่การจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 258 เป็นต้นไป และสำนักงานสลากฯ ได้กำหนดโทษผู้ขายสลากเกินราคาใหม่เป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรีได้สรุปจำนวนราย ต่อสลาก จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 397 ราย จำนวนเล่ม 3,970 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) รหัสขึ้นต้นด้วย 16 ส่วนประเภทคนพิการ จำนวน 16 ราย จำนวน 160 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) รหัสขึ้นต้นด้วย 15 ส่วนคนพิการ (ใหม่) จำนวน 18 ราย จำนวน 108 เล่ม(เล่มละ 4,000 บาท) รหัสขึ้นต้น 17 และประเภทสมาคม มูลนิธิ (ภูมิภาค) จำนวน 3 ราย จำนวน 60 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) รหัสขึ้นต้น 32
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode