กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 เปิดค่ายอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต เตรียมโครงงานนักเรียนรุ่น 2 และสร้างเครื่องมือคัดเลือกนักเรียนรุ่น 4

วันที่ 20 ส.ค. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) เปิดค่ายเตรียมโครงงานนักเรียน รุ่นที่ 2 และการสร้างเครื่องมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 ณ ฟอร์ราฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
นายกิตติพิชญ์ พสิษฐ์เนาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2554 ณ ฟอร์ราฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายสวัสดี สุธรรมมา และนายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมโครงงานนักเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 28 คน และเพื่อสร้างเครื่องมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดทั้งจากจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู กว่า 30 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
นางสาวอรวรรณ เหลาคนค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดำเนินการค้นหานักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วนำมาส่งเสริมและพัฒนา อันจะนำไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ที่มีความสามารถ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ
 
ในปัจจุบันจังหวัดเลยมีนักเรียนในโครงการแล้ว 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน ซึ่งจบโครงการแล้ว รุ่นที่ 2 จำนวน 28 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวันนี้ได้มาเข้าค่ายเตรียมโครงงานเพื่อนำเสนอในระดับภูมิภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี และรุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนรุ่นที่ 4 ที่มีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดทั้งจากจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู มาร่วมสร้างเครื่องมือคัดเลือกในวันนี้เช่นกัน นาวสาวอรวรรณ กล่าว(กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว)
...............................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode