กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสียติดเชื้อในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

วันที่ 20 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 724 คน)
 
           ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในด้านส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง จึงให้กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสียติดเชื้อในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ เรวัติ เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๘ และส่งเสริมความเข้าใจการจัดการมูลฝอยของสถานพยาบาล/คลินิก/สถานประกอบการ ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแหล่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมศรี ซื่อต่อวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชลบุรี เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน
 
 
 
 
******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode