กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

วันที่ 19 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 623 คน)
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน
ติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายยุทธนา ตอสกุล พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สมิตินทุ และนายทิชากร ทองแสง บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

การลงพื้นที่ติดตามโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับชุมชนครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน การถอดบทเรียนองค์ความรู้ของหมู่บ้าน เรื่อง การตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้ และประสบการณ์ที่ฝังลึก จากกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างที่ชุมชนปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จ หรือล้มเหลวจากการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย สามารถเผยแพร่ ศึกษาเรียนรู้ได้ โดยเน้นการพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเรื่อง จับประเด็น และวิธีการปฏิบัติ พร้อมให้ทุกคนในชุมชนกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยทราย ได้แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการสร้างแนวทางการปรับปรุงปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลต่างๆ นำมาสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป
 
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode