กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลรับทราบข้อมูลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

วันที่ 19 พ.ค. 2558 )
 

กระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล รับทราบข้อมูลความเดือดร้อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

                          ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ประชุมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นร้องเรียน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 จำนวน 124 เรื่อง ยุติ 57 เรื่องเกี่ยวกับหนี้สิน ที่ดินทำกินและจนท.รัฐ

               วันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น ณ ห้องดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุระชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video tele conference  ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ซึ่งกำหนดประชุมทุกวันอังคารตามกลุ่มจังหวัด 6 กลุ่มจังหวัด จังหวัดขอนแก่นกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด    ในส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด มีเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 จำนวน 124 เรื่อง ยุติจำนวน 57 เรื่อง ระหว่างการดำเนินการ 67 เรื่อง แบบเบ็ดเสร็จ 8,029 เรื่อง และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5,688 เรื่อง ปรึกษา 176 เรื่อง เรื่องเด่นดำเนินการเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินจาก 8 เรื่องยุติ 6 เรื่อง การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 3 เรื่อง ยอดเงิน กว่า 3.6 ล้านบาท เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ หนี้สิน ที่ดินทำกินและการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับ การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนไม่มี จังหวัดขอนแก่นยังมีการอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีเลขา 2 คน  กระจายไปยังหมู่บ้านจากศูนย์ไกล่เกลี่ยเดิม เป็นศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน  และให้กระทรวงยุติธรรมมีการตั้งเครือข่ายระดับตำบลเป็นแนวร่วมด้วย ทางจังหวัดขอนแก่นอยากให้มีการประชุมทางไกลผ่านไปยังอำเภอเพื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมรับทราบข้อมูลและจะชัดเจนขึ้นเดือนกันยายน 2558 ที่พรบ.ทวงหนี้มีผลบังคับใช้ และสามารถร้องเรียนผ่าน โทร. 1567   ส่วนยอดเงินบริจาคช่วยเหลือประเทศเนปาล ทั่วประเทศข้อมูลณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ของรัฐบาลอยู่ที่ 54,276,173 บาท ขอนแก่น 1,035,866 บาท  ส่วนภาคบ่ายวันนี้มีการประชุมทางไกลรับทราบแนวทางการจดทะเบียนผู้ประกอบการ SME  ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาคและท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode