กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
“เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้”

วันที่ 19 ส.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาโดย นางสาวเสาวลักษณ์ กังวานตระกูล ผู้จัดการศูนย์หนังสือฯ และนางอรวรรณ พิริยะพงศ์ศักดิ์ ผู้จัดการร้านสวัสดิการฯ ได้จัดให้มี พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ "เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้" โดยโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีสิทธิ์ในการเลือกหนังสือที่ท่านสนใจอ่าน สำหรับให้บริการ ในสำนักวิทยบริการฯ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500 บาท โครงการนี้ ได้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1630, 1631
ต่อ 116 ติดต่อคุณจิตลดา มุ่งก่อกลาง และ คุณลภัสรดา ประเมศรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode