กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ

วันที่ 19 พ.ค. 2558 )
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

                     นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรม พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเป็นเวลา 7 วันระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2558 ทั้งให้ศิษยานุศิษย์ และประชาชนที่เคารพศรัทธาจากทั่วประเทศได้กราบขอขมา และเคารพสรีระ  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พวงมาลา 11 พวง โดยมอบหมายให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมกันนั้น ได้พระราชทานโกศโถบรรจุศพ พร้อมฉัตรเบญจาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งแต่เดิมตามลำดับสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ จะได้รับพระราชทานหีบทองบรรจุศพ แต่เนื่องด้วยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงมีประชาชนนับถือศรัทธาจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถในการบรรจุศพเป็นกรณีพิเศษ  ประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านได้ทยอยเดินทางมาขอขมา และเคารพสรีระหลวงพ่อคูณ  รวมถึงพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมในพิธีเคารพศพ และจะร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมให้แก่หลวงพ่อ ตั้งแต่วันที่คืนนี้เป็นต้นไปเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณ ต่างพากันมาตั้งโรงทานบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก  และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรก เวลา 18.00 น. โดยจะมีการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันที่ 23 พ.ค.2558  ขณะเดียวกัน ในเวลา 09.00 น. วันที่ 18-23 พ.ค.2558 จะมีการประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณ สามารถเคารพศพได้ในเวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน ส่วนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการถวายจัตตุปัจจัยเพื่อนำไปบริหารจัดการพิธีกรรมทางศาสนา หรือการร่วมจัดตั้งโรงทาน สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 2 ของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘. พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดหนองแวง อารามหลวงวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดศรีนวลวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดหนองกุงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดธาตุ อารามหลวงวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดศรีจันทร์ อารามหลวง วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์จากวัดวุฒารามวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลเวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์เวลา ๑๔.๐๐ น. ทอดผ้าบังสุกุล – วางดอกไม้จันทน์เคารพศพเวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบศพให้ภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส. ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode