กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกาชาดภาค ๑๒ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดในการสนับสนุนกิจการภาครัฐ และการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 13 พ.ค. 2558 )
 

จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกาชาดภาค ๑๒ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดในการสนับสนุนกิจการภาครัฐ และการช่วยเหลือประชาชน

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดภาค ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง ๗ จังหวัด ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
โดยเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ จะประกอบด้วยการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการทำงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้เหล่ากาชาด เป็นองค์กรสาธารณะซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ การบริการด้านสุขภาพและสังคม เป็นต้น
สำหรับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดภาค ๑๒ ของจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และประชาชนชาวพัทลุงทุกคน จะได้มีโอกาสให้การต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาดจากอื่น ๆ อีก ๖ จังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สิ่งดีงามของจังหวัดพัทลุง เช่น วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode