กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.สตูล นำ 5 องค์กรใน จ.สตูล ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2554

วันที่ 19 ส.ค. 2554
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 
         นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ ปี 2553-2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือด้อยโอกาส เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเด็กวัยเรียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการมีเครือข่ายร่วมช่วยเหลือ และโอบอุ้มช่วยเหลือนักเรียนจากทุกภาคส่วน สำหรับปีการศึกษา 2554 สพป.สตูล กำหนดให้โรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 โดย สพป.สตูล จะมีรอง ผอ.สพป.สตูล และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับโรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกไว้ จำนวน 45 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสตูล และเป็นที่น่ายินดีที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสตูลและสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล และผู้แทนอำเภอควนกาหลง พร้อม อบต.ในท้องที่ตั้งโรงเรียน จะได้ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกับ สพป.สตูล ด้วย ในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ สพป.สตูล ได้เตรียมทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท พร้อมของใช้ในครัวเรือน ไปมอบให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่ออกเยี่ยมอีกด้วย ในโอกาสต่อไป จะจัดหาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนยากจนขาดแคลน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
        ผอ.สพป.สตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเยี่ยมบ้านนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบนักเรียนมีปัญหาความยากจน ปัญหาด้อยโอกาส ปัญหาสุขภาพ ซึ่งก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุข ให้การช่วยเหลือนักเรียนในขั้นต้นแล้ว และที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือสามารถระดมทุกภาคส่วนร่วมจัดสร้างบ้านน้ำใจ มอบแก่เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองดี นักเรียน ร.ร.อนุบาลท่าแพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode