กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นนทบุรี ยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

วันที่ 12 พ.ค. 2558 )
 

นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตร "จิตบริการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดนนทบุรี มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Service Mind  มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้วยใจ รวมทั้งผู้รับบริการในแต่ละงานบริการของส่วนราชการประจำจังหวัดเกิดความประทับใจ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการของจังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 80 คน ซึ่งมีกำหนดการกิจกรรมอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ภายในหลักสูตรจะมีการบรรยายเรื่อง Service Mind&Customer Service โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โทรศัพท์  0 2580 0705 ต่อ 14127

...................................................................................

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode