กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

วันที่ 18 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหารนางแก้ว   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเสริมเหล็ก  ขนาด  1 ชั้น  ความกว้าง 9.00 เมตร ยาว  10.00 เมตร  ก้อสร้างตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  พร้อมจัดทำป้ายมาตรฐานโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  จำนวน  1 ป้าย

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  11 – 25 สิงหาคม  2554  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สำหรับวันที่  22 สิงหาคม 2554  เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี)

            ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  ตั้งแต่วันที่  11 – 15 สิงหาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดูดรายละเอียดได้ที่ www.hadnangkaew.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3745 – 1035  ในวันและเวลาราชการ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode