กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางสมพิศ อุดมทรัพย์ – แนวเขตรางรถไฟ)

วันที่ 18 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง   มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางสมพิศ  อุดมทรัพย์ – แนวเขตรางรถไฟ) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4 เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.15  เมตร และลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า 296  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงกำหนด)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  11 สิงหาคม  2554 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม  2554  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  29  สิงหาคม  2554 ระหว่างเวลา  13.00 – 13.20 น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

            ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่  11 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2554  เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 – 1012 หรือทางเว็บไซด์ www.nongsang.go.th    ในวันและเวลาราชการ

 

********************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode