กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๘”

วันที่ 3 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 890 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี จัดงาน "๓๖ ปี คุ้มครองผู้บริโภคไทย พร้อมใจเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง Sapphire ๑๐๑-๑๐๗ อาคารอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี
               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๘” ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้น ๓๖ หน่วยงาน โดยทุกวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปีแห่งการสถาปนา และการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๘ จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "๓๖ ปี คุ้มครองผู้บริโภคไทย พร้อมใจเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode