กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 จัดโครงการ “ร้อยเรียงเสียงประสาน เส้นสีตัวอักษร” ที่ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 ส.ค. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลย – หนองบัวลำภู เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ ดนตรี โครงการ "ร้อยเรียงเสียงประสาน เส้นสีตัวอักษร” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ ดนตรี โครงการ "ร้อยเรียงเสียงประสาน เส้นสีตัวอักษร” ในสังกัด สพม.19 และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ จำนวนกว่า 50 คน โดยมีนางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายรณภพ ลิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา เข้าร่วมให้การต้อนรับ
 
ทั้งนี้เพื่อให้ครูที่เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ และดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ และดนตรีบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะกับดนตรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปกร และวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
 
หลังจากพิธีเปิดการอบรมฯ นายประสงค์ เอี่ยมเวียง ยังได้ให้เกียรติรับชมการแสดงโปงลาง ออนซอนอีสาน ของนักเรียนโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ที่มีประสบการณ์เคยผ่านเวทีการแสดงชั้นนำมาแล้วมากมาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับครูที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก (กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว)
....................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode