กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นักศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ มทส. ครั้งที่ 9

วันที่ 29 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 441 คน)
 
นักศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ มทส. ครั้งที่ 9
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์หัวโคลเซอร์ จากท่อ พีวีซี เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ Innovation for CHANGE ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายจิรายุสต์ อะมุตะคุ และนางสาวมธุกร วันนอก ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware) รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และการเรียนการสอนนำไปสู่การผลิตที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode