กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

วันที่ 29 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 557 คน)
 

ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร


เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การประเมินค่างานของตำแหน่งในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่ง วิทยากรโดย คุณบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปิดท้ายด้วยการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป วิทยากรโดย คุณจุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คุณโอภาส เขียววิชัย และคุณสมอัปสร ปิ่นสุข จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป รวมไปถึงการประเมินค่างานของตำแหน่งในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามประเภทต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode