กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

วันที่ 29 เม.ย. 2558 )
สำนักงาน ปปช.เชียงใหม่
 
 นายอมรพันธ์  นิมานันท์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<dd>ด้าน นายวิฑูรย์  วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 เพื่อเป็นเกียรติแห่งการเป็นข้าของแผ่นดิน และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558  จัดทำเป็นภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่น ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” สางผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
<dd>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 025-284912 , 025-284815 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานผ่านทาง www.nacc.go.th.

..................

นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode