กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต

วันที่ 27 เม.ย. 2558 )
 
สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
 
สำหรับหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม ได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น , การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ , การบำรุงรักษารถยนต์ , การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Internet และ เครื่องหอมสมุนไพร โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรม ซึ่งในครั้งนี้ มีสมาชิก กสจ. จากกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 115 คน

ด้านนายวิสิฐา ตั้งจิตนบ ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. กล่าวว่า กองทุน กสจ. ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง ในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยความสมัครใจร่วมกัน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เงินกองทุนดังกล่าว เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง และส่งเสริมการระดมเงินออม แบบผูกพันระยะยาว และต่อมาในปี 2540 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้จดทะเบียนกองทุน กสจ. ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ผู้จัดการทะเบียนสมาชิก และบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ผู้จัดการการลงทุน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการ กสจ. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการบริหารจัดการกองทุนด้วยความเอาใจใส่ ตั้งใจพัฒนา และกำกับดูแลงานทุกๆด้าน ของกองทุนโดยมุ่งหวังให้ กสจ. เป็นกองทุนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก กสจ.
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode