กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 488 คน)
 

               วันที่ 26 เมษายน 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. โดยมีนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กสจ. และผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ กสจ. ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิก กสจ. อีกทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดรายได้และความเป็นอยู่ที่เหมาะสม พอเพียง และยั่งยืนในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต

                โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบวุฒิบัตรแก่วิทยาสารพัดช่างนครปฐม และอาจารย์ผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ 5 หลักสูตร ได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น , การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ , การบำรุงรักษารถยนต์ , การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Internet และ เครื่องหอมสมุนไพร โดยมีสมาชิก กสจ. จากกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 115 คน
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode