กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือ “๕ รอบ อุปนายิกา ๕๐ เขต ๕,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา รู้จัก CPR”

วันที่ 27 เม.ย. 2558 )

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือและมอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กศน. ทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking ให้กับเยาวชนจำนวน ๕,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า การจัดพิธีลงนามความร่วมมือและมอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กศน. ทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติกรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก(Choking) ให้กับเยาวชน ๕,๐๐๐ คน ทางสำนักงานยุวกาชาด ได้มอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มอบให้กับผู้อำนวยการ กศน. ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร และได้กำหนดวันเพื่อดำเนินการจัดอบรมเยาวนชน ๕,๐๐๐ คน กับหน่วยงาน กศน. ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในการนี้ มีวิทยากร กศน. สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการอบรมCPR และ Choking รวม ๓ รุ่น จำนวน ๑๕๔ คน ซึ่งจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เยาวชน ๕,๐๐๐ คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง๕๐ เขต ต่อไป
 
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode