กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชุมพรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการรับมือปรากฎการณ์การเกิดก้อนน้ำมันดิน

วันที่ 24 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 409 คน)
 
จังหวัดชุมพรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการรับมือปรากฎการณ์การเกิดก้อนน้ำมันดิน

วันนี้ที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตริเลียมสู่ภาคประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนน้ำมันดิน (Tar ball) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนน้ำมันดินและการรับมือกับปรากฎการณ์การเกิดก้อนน้ำดินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

โดย ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขันฑ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนน้ำมันดิน (Tar ball) ผลกระทบ และวิธีการเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดิบที่ถูกต้อง รวมถึงการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงระดับเอกลักษณ์ลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger print) คุณสมบัติเฉพาะทางเคมีและตัวชี้บ่งทางชีวภาพ (Bio-marker) ซึ่งสามารถบ่งชี้และแสดงรายละเอียดว่าก้อนน้ำมันดินคือน้ำมันดินชนิดใด รวมทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ผลกระทบและวิธีการรับมือกับก้อนน้ำมันดินที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาใน 5 จังหวัดฝั่งทะเลอ่าวไทยได้แก่ ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้มี รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมลภาวะทางทะเลของ Global Environmental Facilities เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดก้อนน้ำมันดิน การรั่วไหลของน้ำมัน กระบวนการเกิดก้อนน้ำมันดิน กระบวนการในการแปรสภาพของคราบน้ำมัน และวิธรเก็บตัวอย่างน้ำมันดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode