กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ Applications ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 22 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 728 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ เข้าพบหารือร่วมกับ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์บริการภาครัฐ ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมในงาน "e-GOV Day ๒๐๑๕ by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้า Central World

               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำการประชาสัมพันธ์บริการของภาครัฐในรูปแบบ Mobile Applications และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีอยู่อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นั้น
               สรอ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการขึ้นภายใต้ชื่องาน "e-GOV Day ๒๐๑๕     by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” การจัดงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนงานสัมมนา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร์   ๑๕ SF Cinema ชั้น ๘ ศูนย์การค้า Central World และส่วนนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้า Central World โดยส่วนนิทรรศการ ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการ  e-Service ของหน่วยงานภาครัฐได้จริง ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของภาคราชการไทย รวมถึงมีการประกาศแอปพลิเคชันภาครัฐใหม่อีกหลายชิ้นงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

               นอกจากนี้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้หารือ ๓ เรื่องที่น่าสนใจ คือ เรื่องแอปพลิเคชันนามสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการและเข้าถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรของรัฐ ในกรณีที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ โดยกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง ในการปรับปรุงข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งราชการให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ โดยกรมประชาสัมพันธ์กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันนามสงเคราะห์ และคาดว่าจะใช้ได้ในปลายเดือนพฤษภาคม เรื่อง Government Line เป็นการรวม Line ของทุกหน่วยงานราชการไทย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ โดย Government Line มีเซิฟเวอร์อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล และข้อมูลที่มีความสำคัญจะไม่มีการถูกเผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศ และเรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำแอปพลิเคชัน AEC ภาษาพม่า ให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขใช้ในการสอบถามพูดคุยกับคนป่วยที่เป็นชาวพม่า มีบทสนทนาเกี่ยวกับการถามชื่อ ที่อยู่และอาการของผู้ป่วย เป็นต้น

               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแอปพลิเคชันภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์


 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode