กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 49/2558

วันที่ 22 เม.ย. 2558 )
http://www.md.go.th/md/index.php/component/k2/item/780?rss_id=2419
 

กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาโครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ

ระบบป้องกันตลิ่งและการขุดลอกเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก

                 กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ระบบป้องกันตลิ่งและการขุดลอกเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก เพื่อเป็นการชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ               ความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ โดยกำหนดจัดการสัมมนา 2 ครั้ง ใน 2 พื้นที่ได้ ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558              ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558                  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่            ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐทีเกี่ยวข้อง องค์เอกชน ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode