กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดพิธีสัการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่และพระราชายาเจ้าดารารัศมี

วันที่ 17 เม.ย. 2558 )
วัฒนธรรมเชียงใหม่
 
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งแสดงความเคารพ และรำลึกถึงคุณงามความดี ของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และพระราชายา เจ้าดารารัศมี ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
<dd>ซึ่งภายในงานประกอบด้วยขบวนเครื่องสักการะ นำโดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักาการะ ต้นดอก ต้นเทียน หมากสุ่ม หมาเบง ขมิ้นส้มป่อย จากหอนิทรรศการไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่มีการแสดง แสง สี เสียง "นพบุรีศรีนครเชียงใหม่”
<dd>สำหรับการแสดง แสง สี เสียง "นพบุรีศรีนครเชียงใหม่” ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยการแสดงมีด้วยกัน 8 องค์ องค์ที่1ขบวนไหว้สาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี องค์กู่ตั้งกู่เจ้าหลวง องค์ที่ 2 พญามังรายและพระสหายร่วมก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 3 พญากือนาก่อสร้างวัดสวนดอก องค์ที่ 4 พญาแสนเมืองมาผู้จัดสร้างโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี องค์ที่ 5 พญาติโลกราชผู้ทรงริเริ่มประเพณีดำหัวแบบล้านนา องค์ที่ 6 พระเจ้ากาวิละผู้รวบรวมและกอบกู้เมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 7 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีถวายตัวและเสด็จกลับเมืองเชียงใหม่ และทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา, ตนบุญแห่งล้านนาครูบาเจ้าศรีวิชัย องค์ที่ 8 ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม่ …………………
นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode