กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชุมพรขอเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 16 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 379 คน)
 

จังหวัดชุมพรขอเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แจ้งว่าได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรายปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดกิจกรรม "การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พร้อมด้วยการบรรยายภาพด้วยกลอน 8 จำนวน 4 บท แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี และประเภทนักเรียนระดับอุดมศึกษา/ปวส./เยาวชนนอกสถานศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี
สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด ไม่จำกัดเทคนิคของภาพและขนาดของภาพถ่าย และบรรยายด้วยกลอน 8 จำนวน 4 บท ให้จัดวางภาพถ่ายลงในกระดาษโปสเตอร์ขนาด A2(59x42 ซม.) และจัดวางคำกลอนบรรยายใต้ภาพ ทั้งนี้เนื้อหากลอน 8 ที่บรรยาย ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
จังหวัดชุมพรจึงขอเชิญชวนเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครและที่ปรึกษาทีมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งผลงานได้ที่สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปรายปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (สนง.ศอ.ปส.จ.ชพ.) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ONCB.GO.TH หรือโทรศัพท์ สนง.ศอ.ปส.จ.ชพ. 077 507 177
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode