กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558

วันที่ 9 เม.ย. 2558 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดงานเรารักขอนแก่น อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดขอนแก่นจัดงานเรารักขอนแก่น อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
                 วันนี้ (9 เม..2558) เวลา 13.00 นณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยนาย...วิวัฒ เมธีวรรณกิจ นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา รดน้ำขอพร นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ขณะเดียวกันก็ขอรับพรสิ่งที่เป็นมงคลจากพ่อเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่พวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เป็น การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเอื้ออาทร และความนอบน้อมในการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ประเพณีที่สืบทอดกันมาชั่วลูกหลานและเป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีของคนขอนแก่นด้วย และสงกรานต์ยังนับเป็นวันครอบครัว มีการสรงน้ำพระเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ ยังถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศย
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

  • ประวัติ
  • ผู้บริหาร
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์
  • จรรยาบรรณ
  • หน่วยงานภายใน
  • หน่วยงานสื่อ

  • สถานีโทรทัศน์

  • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
    แห่งประเทศไทย
  • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

    สถานีวิทยุ

  • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
    แห่งประเทศไทย
  • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

  • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

    line กรมประชาสัมพันธ์
     


    © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
    โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
    Facebook Twitter Barcode