กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 8 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 511 คน)
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยจากพายุฤดูร้อน

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศ ฉบับที่ 2 (37/2558) ลงวันที่ 5 เมษายน 2558 เตือนภัยจากพายุฤดูร้อน ความว่า ในช่วงวันที่ 7 – 10 เมษายน 2558 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่
เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
1. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ทราบเกี่ยวกับอันตรายอันตรายอันเกิดจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 7- 10 เมษายน 2558 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ โดยให้ดูแลบ้านเรือน โรงเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้แข็งแรง ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ และให้ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือกลางที่โล่งแจ้ง ร่วมทั้งการอยู่ในทุ่งหรือชายหาดที่โล่งแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะป้ายโฆษณาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง หากตรวจพบว่าไม่มั่นคงแข็งแรงหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
3. ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือให้จังหวัดทราบโดยเร็ว ทางโทรสาร หมายเลข 038 – 278032 (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี) และรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือทุกระยะ
นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้แขวงการทางชลบุรีที่1 แขวงการทางชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงขอสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะป้ายโฆษณาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง หากตรวจพบว่าไม่มั่นคงแข็งแรงหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตากอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาจากวาตภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณที่สายไฟฟ้าพาตผ่านให้อยู่สภาพที่ไม่เป็นอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือเสาไฟฟ้าล้มได้ทันที
******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode