กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
นนทบุรี จัดนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558

วันที่ 2 เม.ย. 2558 )
 

นางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น จัดหางานจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า สำนักจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 เวลา 10.30-16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กนนทบุรี ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ได้ตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงได้จำนวนมากในคราวเดียวกันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งจะส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน

                   จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โทร 02-580-9276, 02-580-7631, 02-950-3630

.....................................................................................

 จิตธิมา  รัตนสุนทร: ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode