กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก

วันที่ 9 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กกำหนด พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอชั้น 2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3740 – 3623 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ****************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode