กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
เชียงใหม่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างความเข้าใจในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอย่างถูกวิธี และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

วันที่ 25 มี.ค. 2558 )
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่
 
           จังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามการดำเนินของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ด้าน 1.ด้านการป้องกัน 2.ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 3.ด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 4. ด้านการบริหารจัดการ
             ด้านการป้องกัน สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดด้วยการจัดระเบียบสังคม ดำเนินการเข้มงวดกวดขันสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ร้านคาราโอเกะ แหล่งอบายมุขอื่นๆ 308 แห่ง พบการกระทำผิด จำนวน 6 แห่งซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯซึ่งดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อการคัดกรองยาเสพติดระดับอำเภอ สร้างความเข้าใจในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอย่างถูกวิธี ในอำเภอไชยปราการ อำเภอ เชียงดาว อำเภอฝาง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติ ผู้มาบำบัดด้วยเมทาโดน อีกทั้งยังจัดการประเมินโรงพยาบาล HA ยาเสพติดเพื่อสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดพร้อมทั้งวางแผนจัดอบรม การบำบัดผู้เสพยาเสพติดระบบค่ายแนวใหม่ หลักสูตร 9 วัน ในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2558
              ด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติดในระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2558 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดผู้ค้ายาเสพติดได้ 564 ราย 565 คน ทั้งนี้ยังได้ตรวจสอบทรัพย์สิน 5 ราย มูลค่าทรัพย์สินรวม 15,546,000 บาท ตรวจสถานบริการ 62 แห่ง ตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการ 293 คน พบสารเสพติด 6 คน ไม่พบ 287 คน ตรวจโรงงานสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก 19 แห่ง ตรวจสารเสพติดแรงงาน 668 คน พบสารเสพติด 11 คน ตรวจหาสารเสพติดผู้ผ่านการบำบัด 144 คน พบสารเสพติด 23 คน ทำลายเครือข่าย 11 เครือข่าย จำนวนบุคคลในเครือข่าย 26 คน   
              ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดได้จัดสรรให้กับจังหวัดเชียงใหม่งบประมาณด้านการ ปราบปรามฯ จำนวน 784,,500 บาท ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอำเภอของจังหวัด เชียงใหม่นำไปใช้ในการด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ มีการเบิกจ่ายแล้ว 692,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.21 ในส่วนของการเบิกจ่ายด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดจำนวน 2,981,000 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 1,029,602.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.53 และค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ จำนวน 2,379,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว มีการเบิกจ่ายแล้ว 922,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75
           นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวระหว่างการประชุม ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการออกใบอนุญาตแก่สถานประกอบการที่กระทำผิดซ้ำ จะไม่ต่อใบอนุญาตหากกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง และยังกำชับให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ100 ภายในเดือนมีนาคม 2558
. ………………………………..
นิสารัชต์ นิลสว่าง /ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode