กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ

วันที่ 9 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีงานขนาดพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอกำหนด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ส่วนวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ยื่นซองสอบราคาได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอนาดี ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kaengdinso.go.th/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3748 – 6805 -6 ในวันและเวลาราชการ ************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode