กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 32/2558 กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 มี.ค. 2558 )
 

โครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

                 กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาร่องน้ำทางเดินเรือโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหิน         ท่าที่ 1 และ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปัจจุบันมีความตื้นเขินของร่องน้ำ เนื่องจาก          ปัญหากระแสน้ำและคลื่นพัดพาตะกอนดินเข้ามาทับถมเป็นจำนวนมาก ร่องน้ำดังกล่าวมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน         ของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวซึ่งต้องใช้เป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างฝั่งแผ่นดินและเกาะต่าง ๆ                     กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ        ประมาณ 100 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,379,136.54 บาท

                 กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำรวจพบว่าร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีสภาพตื้นเขินเนื่องจากกระแสน้ำและคลื่นได้พัดพาเอาตะกอนของดินมาทับถม               เป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานจึงทำให้สภาพร่องน้ำมีความตื้นเขินทำให้การเดินเรือในปัจจุบันไม่สามารถเข้า-ออก             ได้ตลอดเวลา เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ ดังนั้นการขุดลอกร่องน้ำ จึงเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการขนส่ง         และสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมวิถีชุมชนในการ    ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือเข้า-ออกในการลำเลียง ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ วัตถุปัจจัยและอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาเพื่อเดินทาง        ไปหรือกลับจากเกาะมะพร้าว เกาะรังใหญ่ เกาะรังน้อย เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย จะได้รับความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมวิถีชุมชนในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน          ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง

                 โครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 จังหวัดภูเก็ตเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการขนส่งและสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน     ในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านในพื้นที่ โดยกรมเจ้าท่าได้เริ่มดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่วันที่               25 มกราคม 2558 และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยที่ร่องน้ำท่าที่ 1 ยาว 180 เมตร และร่องน้ำ     ท่าที่ 2 ยาว 280 เมตร ระดับความลึก 2.00 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด ความกว้างร่องน้ำ 20 เมตร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 100 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,379,136.54 บาท

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจ้าท่า กองมาตรฐานคนประจำเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02 233 1311-8 ต่อ 422 , 320

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

18 มีนาคม 2558

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode