กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ”

วันที่ 17 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 789 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ” โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดหารายได้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

          นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ เปิดเผยว่า การจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทางสภากาชาดไทยจึงกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ และเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้คำขวัญ "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก

สภากาชาดไทยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด และทอดพระเนตรขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติฯ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมส่งขบวนแห่รถเข้าประกวด ซึ่งจะมีเฉพาะในวันเปิดงานวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น นอกจากนี้ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สภากาชาดจัดให้มีพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ เวทีกลางที่จะจัดสร้างขึ้นบริเวณพระบรมรูปทรงม้า เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านงานกาชาดรวมถึงประชาชนที่มาเที่ยวงาน ได้ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. และในช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จะไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูสำหรับประชาชนที่มาเที่ยวงานกาชาดในช่วงเวลาที่จะมีจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติฯในวันดังกล่าว

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. บัตรเข้าชมงาน จำหน่ายในราคา ๒๐ บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

"เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร”

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode